ไขคำตอบ รู้ม๊ะ? เสียงเหน่อ เหน่อแบบคนราชบุรีเนี่ยมาจากไหน

เข้ากรุงเทพฯทีไร่ ทำไมน่ะ คนชับรถแท็กซี่ มักจะถามว่า เราเป็นคนราชบุรีใช่หรือไม่ ทำไมถึงรู้หล่ะ คำตอบที่ได้ ก็คือเสียงที่เราพูด เสียงจะออกเหน่อ ๆ ไม่เหมือนใคร และน่าฟัง

เสียงเหน่อนั้นความจริงแล้ว ตามราชบัณฑิตสถาน ได้ให้ความหมายว่า เสียงเหน่อคือ เสียงพูดที่เพี้ยนไปจากสําเนียงมาตรฐาน ซึ่งเสียงมาตรฐานในปัจจุบัน คือสำเนียงบางกอก สำหรับเสียงเหน่อ ของจังหวัดราชบุรี นั้น คาดว่า มีต้นกำเนิดสายเดียวกับเสียงเหน่อแบบสุพรรณบุรี ถือว่าเป็นสำเนียงหลวงในสมัยอยุธยา และเป็นภาษาราชการในสมัยนั้นด้วย

ซึ่งหลักฐานที่สามารถใช้ยืนยันสำเนียงเหน่อได้ดีคือ “การพากย์โขน” เพราะโขนนั้นเริ่มต้นตั้งแต่สมัยยุคกรุงศรีอยุธยา เพราะต้องใช้น้ำเสียงเหน่อ เวลาพากย์เสียงได้อย่างถูกต้องและลงตัวที่สุด สำเนียงอื่น ๆ เมื่อนำมาภาคโขนแล้วนั้นอาจจะมีความไพเราะไม่เท่ากับเสียงเหน่อ เสียเหน่อในภาคตะวันตก ชวนให้เชื่อได้ว่า มาจากสำเนียงลาวลุ่มน้ำโขง ซึ่งเคลื่อนที่ไปตามเส้นทางคมนาคมการค้าเข้าลุ่มน้ำน่าน-ยม (ภาคเหนือ ตอนบน) แล้วลงฟากตะวันตกแม่น้ำเจ้าพระยา (ภาคกลาง ตอนล่างหรือภาคตะวันตกปัจจุบัน) ซึ่งเสียงเหน่อหลวงพระบาง ปัจจุบัน มีความใกล้เคียงกับเสียงเหน่อภาคตะวันตกมากที่สุด

ถึงอย่างไรก็ตาม เสียงเหน่อนี้ เป็นวัฒนธรรมพื้นเพของจังหวัดภาคตะวันตก ซึ่งแต่ละจังหวัดจะมีการลดทอนลงมาจากเสียงเหน่อสุพรรณบุรี ซึ่ง เสียงเหน่อแบบราชบุรี มีน้ำเสียงไพเราะกว่าจังหวัดอื่น ๆ มีน้ำเสียงที่นุ่มนวล น่าฟังและดูเป็นธรรมชาติที่สุด

ข้อมูลบางส่วนมาจาก www.silpa-mag.com

Loading...
Loading...
ราชบุรีมีดี
จัดทำขึ้นมาเพื่อเผยแผร่ , รวบรวมเรื่องต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในจังหวัดราชบุรี สามารถส่งข้อมูลได้ทาง rbmeedee@gmail.com